Mapa stránok  
  politologia.sk
sprievodca politikou, politickým životom a spol. kultúrou
 

Dnes je

Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt! Máte záujem? Volajte 0905712091.

 Mailing list!

Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)

 


Veda.sk

Politológia - spoločenská veda integratívneho charakteru, ktorá skúma politiku v celej jej mnohotvárnosti s cieľom pomáhať politickej praxi pri riešení spoločenských konfliktov a pri hľadaní spoločenského konsenzu. Predmetom skúmania politológie je politický systém, politický život, politická kultúra.

Zdroj: http://dent.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvp/politologia.html


Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt!

Ak máte záujem sa aktívne (a bezplatne) podieľať na napĺňaní obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu, pošlite nám e-mail (do rubriky predmet správy napíšte POLITOLOGIA) na adresu:

peter(zavináč)veda.sk alebo volajte 0905712091

Ďakujeme!


POLITOLÓGIA V ČASE A PRIESTORE
Politologia ako veda | Dejiny sociálnych a politických vied | Metodológia sociálnych a politických vied ... viac inform

POLITOLÓGIA POD MIKROSKOPOM
Občianská spoločnosť | Národný štát | Zákonnosť | Parlamentarizmus | Demokracia, Totalitarizmus

POLITOLOGICKÉ PRACOVISKÁ
Ústavy | Katedry | Vládne orgány | Verejná a štátna správa | Mimovládne inštitúcie

VEDECKÉ SPOLOČNOSTI, SPOLKY A POLITICKÉ STRANY
Spoločnosti | Inštitúty | Nadácie | Fondy | Tretí sektor | Politické strany

KNIHY, ČASOPISY, PERIODIKÁ
Denná tlač | Týždenníky | Odborné domáce a zahraničné periodiká | Knižnice | Kníhkupectvá

KALENDÁR PODUJATÍ
Kongresy | Grémiá | Tlačové konferencie | Dni otvorených dverí | Okrúhle stoly | Štrajky

SPRÁVY, JUBILEÁ, VÝROČIA
Štátne sviatky | Politické udalosti chronologicky

NÁZORY, PRIESKUMY
Ankety | Voľby | Inštitúcie pre výskum verejnej mienky

ZAMESTNANIE A ŠTIPENDIÁ
Domáce a zahraničné štipendiá | Doktorandské štúdium | Voľné pracovné miesta | Zamestanie | Konkurzy

ZAUJÍMAVÉ WWW STRÁNKY
Svetové politologické centrá | Politologia za hranicami | Link týždňa | Kuriozity

INÉ SLUŽBY
Antikvariat | Dotazník | Fórum | Chat | Mailing list | Kniha návštev | Software

FAQ
Predvolená WWW stránka | Dajte si nás medzi favoritov | Nastavenie veľkosti písma | Zmena farby | Pomocník pre rýchle prehľadávanie v internete

KONTAKTY
Na autorov projektu | Na politológov | Na politicky a verejne činných ľudí


www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa. V prípade akéhokoľvek porušenia autorského práva kontaktujte:

Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovensko.
Staňte sa sponzorom nášho neziskového združenia! Číslo účtu: 2669040126/1100

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 politologia.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET

Hosted by Datalock Rainside s.r.o.

politologia.sk